Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Quảng Cáo

Quảng Cáo

Tại sao quảng cáo với TimNails:

Quảng cáo trên toàn nước Mỹ, đặc biệt dành riêng cho ngành Nails, bạn có thể xem bất cứ lúc nào, rất là hữu hiệu .

Sau đây là những option để chọn:

#Vị TríKhổ 1 Tháng3 Tháng
1 Bên trong trang chính & jobdetail cho tiệm cần thợ.
Quảng Cáo cần thợ xin bấm vô đây
  Free Free
2 Bên trong trang chính & jobdetail cho tiệm muốn sang.
Quảng Cáo cần sang tiệm xin bấm vô đây
  $ 15
Official PayPal Seal
$ 30
Official PayPal Seal
3 Bên trong rao vặt   $ 7
Official PayPal Seal
$ 15
Official PayPal Seal
4 Bên trái, đặt ở tất cả các trang 150x100 $ 50
Official PayPal Seal
$ 120
Official PayPal Seal
5 Bên phải, đặt ở tất cả các trang 200x100 $ 60
Official PayPal Seal
$ 150
Official PayPal Seal
6 Bên dưới, đặt ở tất cả các trang 600x100 $ 250
Official PayPal Seal
$ 700
Official PayPal Seal

Khi đăng Quảng Cáo, xin vui lòng gởi các chi tiết như sau:

  1. Tên tiệm nails
  2. Địa chỉ
  3. Hình nếu có (tối đa là 4 tấm hình)
  4. Nội dung không giới hạn
  5. Tên và số phone để liên lạc
  6. Business Card

đến email:

quangcao@TimNails.com

và cheque đến địa chỉ:

TimNails.com
6001 Johns Road Suite #407
Tampa, FL 33634

Toll Free: XXX-XXX-XXXX
Fax         : XXX-XXX-XXXX

LƯU Y: Trang web TimNails.com ho`ang to`an không chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh quảng cáo do chính quy khách cung cấp.Visitor : 97175